Konsultacja psychologiczna

Jedno, bądź kilka spotkań, które służą określeniu natury problemu oraz znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj pomocy jest najbardziej odpowiedni: może nią być udział w psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapii par lub rodzinnej. Konsultacje pozwalają też ustalić, czy potrzebna jest pomoc innego specjalisty, dają przestrzeń do zastanowienia się nad alternatywnymi sposobami rozwiązania zgłaszanego problemu. Konsultacje nie zobowiązują do podjęcia terapii. Sesja konsultacyjna trwa 50 minut.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to forma leczenia poprzez rozmowę z przyjaznym profesjonalistą w bezpiecznym zaciszu gabinetu terapeutycznego. Jest to droga do odkrywania i rozumienia nieuświadomionych powodów własnych reakcji, zachowań i schematów działania. Dzięki temu możemy lepiej rozumieć siebie, znaleźć ulgę w cierpieniu, zmienić szkodliwe schematy zachowań, odzyskać poczucie sprawczości w życiu, na nowo odkryć radość z bycia w kontakcie ze sobą i innymi.

Psychoterapia grupowa

Forma pomocy polecana szczególnie dla osób chcących zrozumieć swoje mechanizmy funkcjonowania w relacjach, trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich i satysfakcjonujących kontaktów z innymi. 

W naszym gabinecie prowadzimy małe, kameralne grupy, maksymalnie 8 – 10 osobowe. Sesje odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 – 120 min (w zależności od grupy).

Aktualny nabór do grupy: w chwili obecnej brak

Psychoterapia par

Terapia przeznaczona dla par, które przeżywają kryzys w związku, doświadczają problemów w komunikacji. Wspólnie staramy się odkryć dynamikę relacji, nieuświadomione schematy prowadzące do napięć i konfliktów. Szukamy sposobów na budowanie więzi, odkrywanie i komunikowanie wzajemnych potrzeb. Dzięki psychoterapii par możliwe jest uzdrowienie związku, lub rozstanie w najmniej bolesny sposób.