Monika Tyszko

Psycholożka, psychoterapeutka. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż., pracuje w nurcie psychodynamicznym.
Szkoleniowo związana z Instytutem Analizy Grupowej “Rasztów”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach publicznej służby zdrowia, jak i w prywatnych ośrodkach, zajmujących się pomocą psychoterapeutyczną.
Pomaga osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych, trudności adaptacyjnych, trudności w relacjach, zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń osobowości.
Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Kontakt: +48 602 103 933