Katarzyna Domańska

Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w podejściu psychodynamicznym, prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową. Pomaga osobom dorosłym doświadczającym sytuacji kryzysu, zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych oraz zaburzeń osobowości.

Aktualnie zawodowo związana ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie, gdzie pracuje w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych przy ul. Dolnej 42 jako psychoterapeuta grupowy.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii, WIM przy ul. Szaserów, Centrum Zdrowia i Psychoterapii, Centrum Psychoterapii SWPS, w Oddziale Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej OPTA oraz w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Warszawie. Ma doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi oraz kandydatami na rodziny adopcyjne.

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła podyplomowe, czteroletnie Studium Psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Kształciła się również w Laboratorium Psychoedukacji oraz w Ośrodku Rozwoju Umiejętności Psychologicznych Stowarzyszenia OPTA.

Kontakt: +48 606 226 402