Joanna Kotańska

Certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii

Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warszawskim oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, zgodne z wymogami Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Ukończyła pierwszy i drugi stopień szkolenia Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (Mentalization Based Treatment) certyfikowany przez Anna Freud Centre w Londynie. Uczestniczyła także w warsztacie Introduction to Somatic Experiencing (metoda opracowana przez Peter’a Levine’a) pod auspicjami Somatic Experiencing Trauma Institute. Ukończyła szkolenie „Dysfunkcje seksualne – diagnoza i terapia indywidualna oraz par”. Obecnie kończy szkolenie EFT – Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (Emotionally Focused Therapy for Couples).

Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Poradni MONAR w Warszawie – prowadziła terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych. Doświadczenie zawodowe jako psychoterapeutka zdobywała między innymi w: Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradni OPTA i Stowarzyszeniu LAMBDA, oraz w Grupie Synapsis, a także w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii. Odbyła staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Prowadzi terapię indywidualną krótko- i długoterminową osób dorosłych w obszarze: trudności w relacjach, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, kryzysów życiowych, depresji. Prowadzi także terapię par. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, a swoją pracę poddaje superwizji u superwizora rekomendowanego przez PTP. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Kontakt: +48 602 441 323